teva - logo
Jak vám pomůže zkušený pacient, tedy peer?

Jak vám pomůže zkušený pacient, tedy peer?

Vydáno:

Peer to peer program pro pacienty s RS je podporou pro nově diagnostikované pacienty s RS a pro všechny ostatní pacienty s RS, kteří si potřebují promluvit a sdílet své zkušenosti s životem s RS. Peeři jsou vyškolení dobrovolníci z řad pacientů s RS, kteří vám chtějí a mohou pomoci skrze svůj příběh a sdílení zkušeností. Jak se s nimi propojit? Můžete napsat email s uvedením Vašeho bydliště a kontaktu na Vás s tím, že máte zájem o schůzku s peerem na adresu: tomanova@tiscali.cz. Dnes představujeme Katku.

Další informace

Kdo vám pomůže?

Katka

„Na tom být peerkou mě přitahuje a fascinuje, že i já, úplně normální člověk s úplně normální RSkou, mohu pomáhat druhým. Naplno jsem si to uvědomila, když jsem se potkala s ostatními zkušenějšími peery,“ říká Katka, která nedávno dostudovala antropologii na přírodovědecké fakultě. RS má tři roky. Katce nejvíce pomohla rodina, která pro ni, či za ni, nastudovala potřebné informace o RS a vše podstatné jí řekla. Byla s ní i na konzultaci s lékařem RS centra. „Myslím, že mi hodně pomohlo, že jsem jak od rodiny, tak od lékařů dostala nejen srozumitelné informace o RS samotné, ale i o tom, jak se dá tato nemoc léčit, že jsou léky díky kterým mohu být dlouhodobě stabilizovaná a pokud by se objevily nějaké komplikace, je tu další léčba,“ vysvětluje Katka. Právě díky dobré komunikaci rodiny Katka zvládla první období s RS poměrně hladce a rychle překonala první zmatky. Katka si nicméně uvědomuje, že každý nemá takové štěstí na dobré rodinné zázemí. I v takové situaci může tato peerka nově diagnostikované mladé pacientce pomoci. Být jí průvodkyní, možná „překladatelkou“ některých informací, které nejsou jasné, poskytnout jí podporu, ale i čas na vzpamatování se, přijetí změny. Může poskytnout i praktické rady, kde a s kým lze řešit různé problémy. „I pro mě je povzbuzující, když se potkám se zkušenějšími pacienty - peery, kteří mají RS už několik let, že od nich i slyším, že jim RS pomohla si uvědomit, co je v životě důležité. V některých případech opustili práci, která je vyčerpávala a dělají něco, co je více naplňuje, více umí žít a vychutnávat si přítomný okamžik,“ dodává Katka. Nepatří k lidem, kteří by cokoliv příliš dramatizovali a možná i tento její nadhled může být pro někoho inspirativní. „Naše rodina nedělá z ničeho tragédii, víme, že tu RS je a je třeba o ní vědět, ale také víme, že jsou horší věci na světě. Je-li třeba něco řešit, tak to vyřešíme, ale jinak RS nevěnujeme příliš pozornost,“ uzavírá Katka.

Norika

Norika má RS 9 let. Pracuje v chráněné dílně. Asi nejdůležitější zkušeností, kterou se naučila a předává ji dál je: „Přestože má člověk RS může dělat vše, co dělal doposud, jen pomaleji.“ Norika má na život zdravě praktický pohled, a tedy z tohoto „soudku“ může nově diagnostikovanému nabídnout své zkušenosti. Například umí poradit, je-li to třeba, jak si zařídit průkaz zdravotně postiženého, jak si vyjednat lázně, zkrátka věci z běžného života, které člověku s RS mohou zjednodušit život a pomoci mu zůstat stabilizovaný. „Někteří lidé se bojí aplikace injekcí, já jsem se zpočátku také bála,“ říká Norika, „se zácvikem samozřejmě pomůže sestra v MS centru a já kolegovi pacientovi například mohu předat své zkušenosti, co mi funguje a co ne, aby se do toho lépe vpravil.“ Podle Noriky je také důležité neuzavírat se sám do sebe. „Lepší je si o tom promluvit s lidmi, kteří už mají RS delší dobu,“ vysvětluje Norika. Je to i cesta, jak se lépe vyrovnat s nejistotou a strachem, který občas každý pociťuje a případně je možné v tomto dialogu vyvrátit některé „bludy“ o RS, které ještě stále panují.

 

Jana

„Nejvíce mi pomohlo a uklidnilo mě, když jsem dostala informace od lidí, kteří mají RS už déle, a tak bych teď jako peerka ráda nově diagnostikovaným pacientům předala, že život s RS je docela v pohodě a v některých aspektech i kvalitnější,“ říká Jana. RS má 4 roky. Díky RS se naučila „zdravému sobectví“. Více vnímá své tělo a naučila se mít větší radost ze života. „Když člověk dostane tuto nemoc, ještě to neznamená, že musí skončit špatně. Mně hodně pomáhá pozitivní myšlení, nemoc mě také naučila těšit se z každého okamžiku a nedělat si zbytečné starosti. Ostatně, nikdo neví, co ho zítra čeká, klidně vám může na hlavu spadnout květináč a nic s tím neuděláte,“ uzavírá s trochou nadsázky Jana. Podle ní je hodně potíží, které pacienti s RS mohou mít, řešitelných a peer je ten, kdo má i přehled o odbornících, kteří dovedou s pacienty řešit jejich zdravotní a třeba i psychické problémy. Může doporučit, psychoterapeuta, fyzioterapeuta, urologa apod. Jana nabízí nově diagnostikovaným také svůj příklad. „Léčba mi funguje, a tak klidně chodím na horské túry. Jdu sice pomaleji, svým tempem, těším se z okolní přírody a to, že někdo je v cíli o dvacet minut dříve než já, vůbec nevadí. Docela by mě zajímalo, co v tom spěchu viděl,“ říká Jana. „Když člověk poslouchá své tělo, tak zjistí jaké je jeho tempo a nemluvím jen o procházkách, v přeneseném slova smyslu, každý člověk nakonec přijde na svůj rytmus života, zjistí, co mu škodí a co prospívá. Když se podle toho řídí, tak se mu i s RS žije docela dobře. RS zkrátka člověka naučí být k sobě vlídnější,“ uzavírá Jana.

 

Michaela

Michaela byla úspěšnou manažerkou ve velké korporátní firmě. Pak jí lékaři diagnostikovali RS. Ještě rok se pokoušela vydržet pracovat v tempu velké firmy, ale protože ji to více stresovalo, než dělalo radost, odešla pryč. RS má 4 roky a 3 roky je úspěšnou podnikatelkou. Má malou marketingovou agenturu působící v oblasti cestovního ruchu. I tuto zkušenost může nabídnout nově diagnostikovanému pacientovi. Michaela říká: „Pro každého nově diagnostikovaného je jistě důležité vidět někoho, kdo má RS už několik let a téměř byste nepoznali, že je nemocný. Pracuje, má své sny, které si plní, má koníčky, já například občas tančím karnevalovou sambu.“ Když Michaela odešla z firmy, byla půl roku nahlášená na pracovním úřadě a přemýšlela, co dál. Nakonec tento čas využila nejen k tomu, aby se její tělo zotavilo po atace nemoci, ale také si vytvořila podnikatelský plán pro vlastní firmu. „Je dobré se do podnikání nebo nového projektu nevrhnout bez přípravy, po hlavě, ale dát si čas. Rozmyslet si kroky. A také se ptát na radu lidí, kteří už podnikají, protože spousta věci se dá naučit až praxí,“ vysvětluje Michaela. Michaela je dobrým příkladem člověka, který má tvůrčího ducha, chce pracovat, ale respektuje také potřeby své RS. Vlastní podnikání jí pomáhá udržet zdravou rovnováhu mezi prací a odpočinkem, má šanci si řídit svůj čas. Toto je další ze způsobů, jak zvládnout život s RS. Když se jí zeptáte, co je ještě důležité pro život s touto diagnózou, řekne: „Člověk by se neměl uzavírat jen v té své „bublině“, ale mluvit s dalšími lidmi, nemocnými i zdravými, nechat se jimi inspirovat a pouští-li se do uskutečnění nějaké své vize, získávat informace od lidí, kteří mají zkušenosti s podobnými projekty a ne těch, co o tom nic neví. Jak říká staré přísloví: „Neptej se slepice, jak se má létat.“

 

Petr

Petr má RS 5 let a na první pohled působí jako člověk v pohodě. Ale k tomuto vnitřnímu klidu se musel dobrat. Nově diagnostikovaným pacientům může Petr nabídnout i tento způsob, jak si chránit vnitřní klid. „Lékař ví, jak pacienta léčit, ale nemá na vlastní kůži zažito, jak na novou diagnózu pacientova mysl a tělo reaguje,“ říká. Při prvním setkání Petr vyslechne příběh nově diagnostikovaného, poví mu svůj příběh a pak hodně přemýšlí o tom, které jeho zkušenosti by byly kolegovi pacientovi nejvíce užitečné. Sám také patřil k hodně pracovitým lidem, kteří se cítili „nepostradatelní“. Až ho nemoc zastavila. „Snažím se podobně zaměřeným lidem vysvětlit, že s RS život nekončí, dá se s ní dobře žít, jen s některými nedůležitými omezeními. Člověk není robot, nemusí pracovat na 120 procent, stačí na 80 procent. Když člověk zvolní a nastaví si nějaký pravidelný řád, tak to jde,“ říká Petr. Vědomě udržuje mysl v psychické rovnováze a přistupuje k životu tvořivým způsobem. „Například během dne člověka napadá spousta úkolů, které nemůže splnit hned, a tak na ně podvědomě myslí. Mám u sebe lístečky, na které si úkol poznamenám a strčím do kapsy, abych se tím nemusel zabývat. Nejpozději večer lístečky zkontroluji, splním, co mohu, něco naplánuji na druhý den, a to, co je třeba udělat v delším horizontu, odložím na stůl. Pak usnu jako když mě do vody hodí,“ říká Petr a dodává: „Já bych mohl spánek prodávat.“ Podobně nápaditě přistupuje Petr i k jiným životním situacím. Svůj klid, zkušenosti, tvůrčí přístup k životu a ještě více, nabízí nově diagnostikovaným pacientům jako peer.

 

Helena

Helena říká: „Podle mě s RS život nekončí, ale spíše začíná. A určitě je jiný, nový. Mnozí z pacientů si díky RS dovolili žít tak, jak vždy chtěli.“ Helena má RS 18 let. Má mnoho zkušeností, jak s touto nemocí vycházet, aniž by ji tato nemoc nějak výrazně omezovala. „V prvních dnech po sdělení diagnózy si s nově diagnostikovaným pacientem obvykle povídáme o tom, co se v jejich životě dělo, když se o RS dozvěděli, jak to přijali, já jim vyprávím, jak jsem to vnímala před lety já a jak jsem se s tím vyrovnala,“ vypráví Helena. „Lidé se hodně ptají, kromě jiného, na aplikaci injekcí, jaké s tím mám zkušenosti, co mi pomáhá, nač si dát pozor, mnozí mají obavu, co se stane, když se jim nepodaří si injekci aplikovat správně nebo na ni zapomenou. Samozřejmě odborné rady jim musí dát specializovaná sestra, ale ode mě zkrátka chtějí vědět vše, co jsem si prožila na vlastní kůži.“ Dnes mají lidé více možností, jak získat o RS informace. Ale informací je pak někdy tolik, že se v nich lidé neorientují a bohužel, vyskytují se mezi nimi i informace nepravdivé a zavádějící. Helena může vše uvést na pravou míru, a navíc má na povídání s nově diagnostikovaným pacientem dost času. Patří k lidem, které RS dovedla k hlubšímu pohledu na vlastní život a nakonec svůj život hodně změnila, je více věrná tomu, co má pro ni smysl a cítí se spokojenější než před lety. “Tato diagnóza skutečně donutí člověka přehodnotit svůj dosavadní život, zjistit o sobě věci, které doposud nevěděl nebo se na ně nechtěl dívat. Stojí to ale za to. Výsledkem může být, že se lépe poznáte a žijete daleko více podle svých představ, „ říká Helena. „ Asi nejdůležitější na pomoci peera je, že více chápe, jak se nově diagnostikovaný člověk cítí, může mu nabídnout svou prožitou zkušenost a hlavně na svém osobním příkladu ukazuje, že diagnóza RS mohou být dveře do daleko intenzivnějšího, tvořivějšího, naplněného života,“ uzavírá Helena.

 

Andrea

Andrea má RS 15 let. Pracuje jako administrativní pracovnice ve státní správě, a protože jí v hlavě dozrávají různé vlastní projekty, založila si také s.r.o. Má čtyři děti. Tři z prvního manželství, s druhým manželem má nyní dvouletou holčičku. Na počátku nemoci se jí dostaly do ruky o RS zastaralé informace. Přečetla si několik smutných příběhů a probrečela půl roku. Dnes říká: „Nejdůležitější je, aby měl pacient aktuální informace. Díky novým lékům se s RS skutečně dá žít naplno. O léčbě se pacient dozví v ordinaci lékaře, já s ním mohu probrat všechny jeho obavy, bude-li chtít, mohu mu pomoci uvědomit si, jakou příležitost mu RS naopak dává. Nejhorší je, když začne mít člověk pocit, že je bezmocnou obětí. Navíc, protože jsem matkou několika dětí, mám prožitý strach nejen o sebe, ale i o jejich budoucnost, i to s pacienty – rodiči mohu probrat.“ Paradoxně, Andrea díky RS dala svému životu novou kvalitu. „RS mě naučila nic neodkládat „na potom“. Snažím se, abych každý den prožila naplno, nejde o to štvát se za vším, co mi přijde do cesty, ale pozorně si vybírat to, co je pro mě důležité, a to si vychutnat, říká Andrea a uzavírá: „Když náhodou něco přeženu, RS mi zkrátka dá najevo, že se mám trochu zastavit, tak zvolním a vše je zase v rovnováze.“

 

Iva

Iva pracovala 23 let jako učitelka matematiky a němčiny. Potom jí byla diagnostikována RS a život se jí změnil. Opustila práci, která pro ni přestala být vhodná a dnes po 4 letech je spokojená OSVČ. Vyrábí a prodává své šperky z autorských vinutých perel. Iva prožila dlouhé období nejistoty, kdy nebylo jasné, o jakou nemoc se jedná. Když se diagnózu dozvěděla a dostala léčbu, byla ráda, že už je jí lépe a uvědomila si, že je také důležité, co pro sebe udělá člověk sám. „Nově diagnostikovanému pacientovi mohu nabídnout svůj čas, probereme strach z budoucnosti, který často cítí, mohu mu povědět svůj příběh.“ Iva má štěstí, že má za sebou pevné zázemí rodiny a mnoho dobrých přátel, kteří jí dodávají sílu a inspiraci. Vztahů, které jí nic nedávaly se postupně zbavila. Zároveň také začala více pozorovat, co jejímu tělu dělá dobře – výživa, cvičení, procházky a další aktivity. „Tyto zkušenosti mohu nově diagnostikovanému pacientovi nabídnout, ale sám si musí vybrat, co mu dělá dobře,“ vysvětluje Iva. „RS se u každého člověka projevuje trochu jinak, a tak si každý pacient hledá svůj způsob jak se s ní sžít, nicméně má-li pacient více informací, má také více možností na výběr,“ dodává Iva. A přiznává, že nemoc ji naučila větší vyrovnanosti: „Řekla bych, že jsem nyní k životu pokornější, žiji v přítomném okamžiku, těším se z maličkostí a nepřemýšlím o zítřku. Samozřejmě mi pomáhá i víra, že Bůh je stále se mnou a všechno od něho je dobré. Ale víra je dar a každý se rozhoduje sám za sebe, zda ho přijme“. Dalo by se říci, že každý peer má svůj jedinečný způsob, jak se s RS vyrovnat a žít s ní. Toto je další z nich.

 

Alena

Aleně je 48 let a má RS 6 let. Spolu s manželem podniká v sociálních službách. „Jsem moc ráda, že jsem byla vybrána do projektu P2P, protože mně nejvíce pomohl překonat první dny s RS právě rozhovor se známou, o které jsem věděla, že má RS už několik let a taky časopis RS Kompas, kde jsem si přečetla příběhy druhých, včetně jejich dobrých konců. Myslím si tedy, že nově diagnostikovaným nejvíc pomůže možnost promluvit si s člověkem, který má stejné onemocnění a už i nějaké zkušenosti s ním,“ říká Alena. Podle Aleny potřebuje pacient, který obdrží tuto diagnózu, podporu a pocit, že se život s nemocí dá zvládat. A tyto veličiny mu dá nejlépe ten, kdo si počátky nemoci již prošel. Navíc peerové mají nejen svůj vlastní příběh, ale postupně do sebe vtahují i další příběhy. I toto jim pomáhá v jejich poslání předávat své zkušenosti pacientům, kteří se o své RS právě dozvěděli. S čím nejčastěji klienti peera potřebují pomoci? Alena říká: „Je to individuální, ale dost často je to o nalézání odvahy, že se tato nemoc dá zvládnout. Ptají se na naše zkušenosti s aplikací injekcí, ptají se, jak a kde cvičit, hodně si povídáme o posílení psychiky, aby se pacient vydal po správné cestě, která má na konci spokojený a zvládnutý život.“

 

Marie

Marie je štíhlá elegantní dáma, na které byste nepoznali, že RS je její souputnicí už 22 let. Když onemocněla, léčba na RS téměř neexistovala. Marie se tehdy instinktivně pustila do cvičení a zjistila, že jí to pomáhá. Byla mezi prvními pacienty, kteří se začali léčit. Věří, že spojení léčby a zdravého životního stylu je klíčem ke zvládnutí života s touto nemocí. Kolegům pacientům může nabídnout svou unikátní zkušenost, čas a empatii, a to není málo. „Nově diagnostikovaný pacient potřebuje nejdříve vyslechnout, může se mi svěřit se vším, čeho se bojí, co někdy ani lékaři nedokáže nebo nestihne říci. Během tohoto sdílení se může svého strachu částečně zbavit a postupně přijmout nemoc a následně i léčbu,“ vysvětluje Marie. Nedílnou součástí Mariina života je pohyb a rozumně zdravá životospráva. Může novému pacientovi dát informace i v tomto směru. „Spouštěčem je často stres a cvičení je způsob, jak se stresu bránit. V životě jsem vyzkoušela různé pohybové aktivity. Jsem cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy III. stupně, mám kurz na cvičení Feldenkreizovy metody, při cvičení používám také prvky z power jógy. S lidmi proto někdy probíráme, jaké jsou možnosti cvičení a hledáme to, co by je těšilo.“ Marie, stejně jako ostatní peerové, prošla profesionálním školením a ví, kdy může pomoci, ale také co nemůže a ponechá to odborníkům. Vše o čem mluví má Marie na vlastní kůži prožité, a možná proto jí nově diagnostikovaní pacienti snadněji uvěří, že i s RS se dá žít naplněný život.

Sdílet článek

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
dva plus jedna =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím