teva - logo
ošetření a léčení mimo českou republiku - odpovídá vzp

ošetření a léčení mimo českou republiku - odpovídá vzp

Vydáno:

Za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu na naše otázky odpovídal Mgr. O. Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP.

V úvodu si dovolím připomenout, že VZP jako správce veřejných peněz musí při úhradách zdravotních služeb striktně vycházet z platné legislativy (zákonů), kterou ovšem sama nevytváří a nemá ani zákonodárnou iniciativu (tedy nemůže zákony navrhovat).

Obecně k úhradám léčby RS v cizině:
Je třeba rozlišit, zda se jedná o pojištěnce s RS, kterému je poskytována v EU základní terapie – léčba perorální (podávání léků ústně) nebo injekční formou – (začíná se zpravidla léčbou kortikoidní), anebo dostávají již biologické tzv. centrové léky. Dost pacientů s RS je dnes již na biologické léčbě. Léčba pak může probíhat pouze v “centrech“ a v zahraničí nemůže být nasmlouvána, jedině, že by si ji pacienti sami domluvili a plně uhradili bez nároku na refundaci. Pokud jsou na základní léčbě, mohou si nechat tyto léky předepsat lékařem v ČR, který má oprávnění je předepisovat (může je předepsat maximálně na 3 měsíce), nebo mohou navštívit lékaře v zahraničí a nechat si je předepisovat tam – v EU lze zahrnout tuto péči do péče nezbytné po dobu pobytu. Pokud tam navštíví smluvní zdravotnické zařízení, péče se přeúčtuje na EHIC a pojištěnci zaplatí pouze spoluúčast. Recept musí většinou uhradit a na základě vyplnění žádosti o refundaci, kopie receptu a originálního účtu si zažádat o proplacení svoji zdravotní pojišťovnu v ČR. Pokud jim lékařské vyšetření na EHIC neposkytnou, lze opět žádat o refundaci na základě předložení originálního účtu o zaplacení a lékařské zprávy (mohou žádat do výše zahraničních nebo českých tarifů). Lék na recept lze vyzvednout v EU i na český recept (předepsaný lékařem patřičné odbornosti), vždy ho ale pacient hradí plně a až následně lze refundovat, pokud se jedná o lék hrazený v ČR z veřejného zdravotního pojištění, a to do výše úhrady pro tento lék v ČR.

Péče mimo EU je komplikovanější, tam má český pojištěnec na základě platné legislativy nárok pouze na péči nutnou a neodkladnou, takže si vše hradí. Pouze pokud by byl ohrožen na životě, bude mu poskytnuta první pomoc a po návratu do ČR si může požádat o refundaci nákladů na ošetření do výše českých tarifů.

Bližší informace o zdravotních systémech v EU a cestování mimo EU získají na stránkách CMU (Centra mezistátních úhrad) www.cmu.cz

Dále již k jednotlivým dotazům:

1. Co by měl člověk s RS udělat chce-li třeba na rok odjet do zahraničí. Jak si zajistit zejména injekční léčbu. Jak si zajistit péči, případně hospitalizaci při atace nemoci? Co udělat krok za krokem. Jak mu v tom může pojišťovna pomoci. Jaké jsou podmínky pro cestování v Evropě a v zemích mimo Evropu. Kde zajistit léčbu lze a kde je to obtížnější?

Doporučujeme si vždy nechat předepsat ještě před odjezdem do zahraničí léky lékařem v ČR, který má oprávnění je předepsat max. na 3 měsíce. Dále je dobré vzít s sebou pro případné pozdější využití lékařské zprávy deklarující přesně zdravotní potíže pacienta. Další postup je třeba rozlišit dle toho, zda pacient cestuje do země EU nebo mimo EU:

1) v EU – pokud se nemůže pacient po 3 měsících vrátit pro léky do ČR, navštíví v místě pobytu odborného lékaře, který by mu měl po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) předepsat potřebný lék. V případě, že se jedná o lék hrazený v daném státě z veřejného zdravotního pojištění a pacient navštívil smluvního lékaře, neměl by daný lékař po pacientovi chtít úhradu v hotovosti (s výjimkou povinných spoluúčastí a poplatků, které by zaplatil i místní pojištěnec), ale vyúčtovat ošetření místní, tzv. výpomocné zdravotní pojišťovně, která ho následně přeúčtuje české pojišťovně. Pokud lékař nicméně po pacientovi úhradu požadovat bude, může po návratu do ČR pacient požádat o refundaci těchto nákladů (po předložení lékařské zprávy a dokladu o úhradě), a to dle své volby buď do výše českých, nebo zahraničních cen.

2) mimo EU – pacient si nechá před vycestováním od ČR lékaře předepsat potřebné léky na maximální dobu. Poté musí navštívit lékaře v dané zemi, kde je povinen veškeré náklady na ošetření uhradit sám. Nejedná-li se o ošetření v případě akutní ataky, neumožňuje platná legislativa ani následnou refundaci nákladů pojišťovnou.

Ke schvalování takovéto léčby v zahraničí ze strany zdravotní pojišťovny- vzhledem k tomu, že se jedná o léčbu běžně na území ČR dostupnou, nedává zákon možnost udělit s takovouto léčbou v zahraničí souhlas.

2. Co má dělat student nemocný RS, který chce vycestovat na několik let za studiem do zahraničí. Jak si má zajistit zejména injekční léčbu. Jak lékařskou péči, a jak se řeší situace, kdy student dostane ataku nemoci. Jak mu v tom pojišťovna může pomoci? Opět v Evropě, mimo Evropu. V jakých destinacích by si nejlépe měli studenti studium vybírat.

Injekční léčba – vezme si léky s sebou, aplikaci si domluví v některém zdravotnickém zařízení v EU, ideálně před vycestováním – lékaře v ČR požádá, aby mu napsal pověření k aplikaci.
Ataka nemoci – ošetření v případě akutní ataky v EU bude poskytnuto v zařízení napojeném na veřejný zdravotní systém po předložení tzv. EHIC a následně vyúčtována, viz výše, s případnou možností následné refundace dle své volby. Mimo EU – ošetření v případě ataky mu bude určitě opět poskytnuto, nicméně v závislosti na místních poměrech a právních předpisech. Vždy je tedy dobré se na podmínky informovat v závislosti na konkrétní zemi, do které pacient vycestovává. Náklady na ošetření bude nucen sám uhradit a po návratu si může požádat o refundaci, ale pouze do výše českých cen.
Výběr destinace – nejlépe poblíž hranic, aby mohli cestovat za zdravotní péčí do ČR

3. Co má dělat člověk, který chce v zahraničí několik let pracovat? Jak si zajistit zejména injekční léčbu, lékařskou péči, péči při atace nemoci? Jak mu může jeho pojišťovna pomoci. Co má dělat krok za krokem. Jaké jsou podmínky v Evropě, a co když dostane nabídku práce mimo Evropu. Je něco oč by mohl zkusit žádat i zaměstnavatele?

Práce v zahraničí – pokud se z titulu zaměstnání stane pojištěncem tohoto zahraničního státu (stává se především ve státech EU), vyřídí si pojištění v dané zemi a lékařskou péči zde bude čerpat dle tamějších právních předpisů. Na to, zda bude mít z titulu zaměstnání nárok na vstup do místního systému zdr. poj., je dobré se vždy informovat před vycestováním u potencionálního zaměstnavatele. Na rozsah nároku na zdravotní péči v dané zemi pak doporučujeme se informovat u zahraniční zdravotní pojišťovny dle místa výkonu zaměstnání. Nezakládá-li práce v zahraničí účast na tamějším zdravotním pojištění a osoba zůstane pojištěncem českým, zajistí si léčbu viz bod 1 a 2, případně doporučujeme se informovat na možnost komerčního pojištění pro vycestování do daného státu.

4. Jak dlouho zpravidla Vaší pojišťovně trvá, než se vše vyřídí. Tedy s jakým předstihem vše zařizovat?

Jak uvedeno výše, není důvod žádat zdravotní pojišťovnu o speciální souhlas s úhradou zdravotních služeb v zahraničí.

5. Případně co je ještě důležité, aby pacienti věděli?

Jak v EU, tak i mimo EU by měl mít každý občan ve vlastním zájmu sjednáno i cestovní zdravotní pojištění u některé komerční zdravotní pojišťovny. Slouží pro péči nutnou a neodkladnou, která může být poskytnuta i v nesmluvním zdravotnickém zařízení a může z něho být uhrazena i spoluúčast a repatriace v život ohrožujících případech. Je však třeba si důkladně přečíst, co je ve výlukách z pojištění (na chronické nemoci, vyšší stupeň těhotenství apod. se většinou nevztahuje) a nastavit si i dostatečné limity pojištění (repatriace i akutní hospitalizace, zj. pobyt na ARO a JIP, může dosáhnout i mnohamiliónových částek). V některých státech jsou i poměrně vysoké poplatky za hospitalizaci a spoluúčasti na ošetření. Pokud nelze pokrýt léčbu plně z komerčního pojištění, kryje ji EHIC (Evropský zdravotní průkaz). V případě akutní péče by komerční pojištění mělo krýt alespoň platby za spoluúčast a doplatky, které jinak hradí pojištěnec, a které se nerefundují.

Pacienti by si měli vyřídit vše před cestou – mít dostatek potřebných léků s sebou, lékařské zprávy (nejlépe přeložené do jazyka země, kam cestují), platný EHIC, uzavřené vhodné komerční cestovní zdravotní pojištění. Měli by také kontaktovat místního poskytovatele zdravotních služeb, aby věděli, že jim v místě pobytu může být požadovaná péče v případě potřeby poskytnuta.

Sdílet článek

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
čtyři plus čtyři =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím