teva - logo
Hledání ztracené rovnováhy

Hledání ztracené rovnováhy

Vydáno:

Povídat si o tradiční čínské medicíně s MUDr. J. Luckým, předním českým odborníkem na tuto léčbu je velké dobrodružství. Je to i proto, že tradiční čínská medicína o příčinách nemoci a její léčbě mluví v symbolech, které jí slouží k přesnému popisu toho, co se pacientovi stalo a děje na úrovni fyzické, psychické, ale i energetické. O čínské medicíně jsme hovořili v rámci zaměření RS Kompasu na téma, jak mohou jiné metody doplnit klasickou léčbu.

Vím, že čínská medicína zahrnuje léčebné postupy, které jsou staré tisíciletí. Jak dlouho se tedy používá – a znali čínští lékaři nemoc, které dnes říkáme roztroušená skleróza?

Já, když dovolíte, začnu trochu z jiného konce. I zde v Evropě existovali bylinkářky a léčitelé, kteří dobře znali účinky různých bylinek, a věřím, že jejich uzdravovací metody byly také účinné. Jenomže víme z historie, že mnozí z těchto moudrých lidí byli upáleni a spolu s nimi i jejich knihy. Takže nám zůstaly pouze útržky, a to je škoda; kdyby se to nestalo, využívali bychom zde dnes i znalosti těchto bylinkářek a léčitelů. V Číně se jejich systém léčení vyvíjel už několik set let před naším letopočtem a čínská medicína má to štěstí, že existuje i v literární podobě. Zhruba 200 let před naším letopočtem vznikla základní kniha čínské medicíny Vnitřní kánon Žlutého císaře od neznámého autora či autorů. A to je souhrn, který je základním kamenem léčení čínskou medicínou dodnes. Pak samozřejmě bylo napsáno ještě mnoho dalších knih. Pokud se ptáte na nemoc, která velmi pravděpodobně byla tím, čemu dnes říkáme roztroušená skleróza, byla popsána lékařem čínské medicíny Li Tung-jüenem, který žil ve 14. století a říká se o něm, že byl zakladatelem léčby autoimunitních onemocnění v čínské medicíně. A to neříkám jen já, shodují se na tom odborníci od Washingtonu po Peking.

I od lékařů někdy zaznívá, že vlastně symbolicky a v některých případech i symptomaticky je RS o ztrátě rovnováhy, a lékaři spolu s pacientem se snaží tu rovnováhu opět najít. Jak to vidíte vy?

Já jsem přesvědčen, že vše, co nazýváme medicínou, má tento smysl. Jenom bych podotkl, že z pohledu čínské medicíny je nejprve třeba určit konstituci toho pacienta. Ta je poskládaná, zahrnuje v sobě jak fyzické dispozice, tak například psychologické nastavení; někdo je od přírody spíše cholerik, což v čínské medicíně mimochodem spadá pod symbol oheň, někdo spíše melancholik apod. Navíc v tradiční čínské medicíně se lékaři po tisíce let dívají na člověka i z pohledu energetického, což při léčení hraje také hodně důležitou roli. Cílem našeho léčení jakékoliv nemoci je co nejdříve vrátit pacienta do rovnováhy, kterou on cítí jako zdraví. Je zkrátka třeba respektovat, že příroda nám nadělila nějakou konstituci – a my tu nejsme od toho, abychom přírodu předělávali.

A jak to děláte, to navracení do rovnováhy?

Víte, čínská medicína je hodně komplexní, takže vše, co zde řeknu, bude do určité míry zjednodušené, protože kdybych to měl vzít v celé šíři, seděli bychom tu měsíc. Nicméně: nejprve musíme zjistit, co všechno se na pacienta za léta jeho života nabalilo a co nakonec způsobilo takovou agresivní reakci těla, takový výbuch, který se jmenuje ataka roztroušené sklerózy. Potom na úrovni fyzické, psychické, ale i energetické posilujeme a dáváme do rovnováhy to, co má pacient oslabeno, a postupně také čistíme, odkládáme to, co na sebe za ta léta nabalil a co mu bere zdraví a sílu. Budu-li konkrétní, ale prosím, berte to pouze jako malý střípek z velmi komplexní mozaiky, například jedním se symptomů RS je únava. Abych mohl pacientovi pomoci, v čínské medicíně se ptáme: Je to skutečně nedostatek energie, nebo je to energie tzv. zamčená? Pokud je to skutečný nedostatek energie, tak toho člověka posílíme. Naproti tomu příkladem člověka se zamčenou energií je třeba ten, kdo mnohokrát v životě měl chuť zakřičet: Dost!, protože někdo překročil hranice toho, co byl ochoten tolerovat. Protože to ale nesměl nebo nechtěl udělat, tak ten obrovský vztek mnohokrát v životě spolkl. Představte si, co to je za sílu, jakou agresi proti sobě ten člověk obrací! Takových věcí v sobě někdy máme spousty. Zamčená energie potřebuje úplně jinou léčbu. Tedy pokud je pacient skutečně unavený, tak ho potřebuji posílit nebo optimalizovat některé procesy v jeho těle, například trávicí proces, metabolismus apod., kde mu energie uniká. To mohu udělat například pomocí některých bylin. Pokud ale má ten člověk tu tzv. zamčenou energii, tak spíše použiji akupunkturu nebo byliny na uvolnění, relaxaci, což tuto energii pomůže odemknout. V čínské medicíně jako jednu z vyšetřovacích metod používáme i měření pulzu, v praxi rozeznáváme 18 druhů pulzů, kdy ale pod každým prstem může pulz vykazovat různou kvalitu a podle toho poznám, zda jde o nedostatek energie nebo o energii zamčenou. Víte, já vím, že ta energetická úroveň, kterou zabýváme se v čínské medicíně, je pro klasickou medicínu a mnoho lidí neuchopitelná, protože je prozatím přístroji nezměřitelná, ale pro čínskou medicínu, ale třeba i ájurvédu nebo cvičení, jako je jóga apod., je to něco, co lidé pozorují, s čím pracují a co jim funguje už tisíce let.

Určitě náš rozhovor nebude jen o tom. Nicméně se vás nejprve musím zeptat, jak vidíte léčení akutní ataky RS?

Akutní ataku by měla léčit klasická medicína, tedy specializované MS centrum. Obvykle dovede pacientovi rychle pomoci, nasadí mu pak léky, které potřebuje apod. Mimochodem, my ze zákona ani nesmíme ataku RS léčit. Čínská medicína ale pak může být hodně nápomocná při stabilizaci pacienta a léčení symptomů této nemoci.

Pojďme od počátku: Co nejvíce zajímá terapeuta čínské medicíny, když k němu přijde pacient nemocný RS?

Především já se musím velmi podrobně toho člověka vyptat, jak ta ataka RS probíhala, když mu bylo nejhůře. Řekne-li pacient, že měl výpadek vidění, tak chci velmi přesně popsat, co se dělo. Z pohledu čínské medicíny totiž není výpadek vidění jako výpadek vidění, závrať jako závrať. V čínské medicíně je popsáno 80 základních obrazů, které popisují různé patologické stavy, jejich kombinace a vzájemné působení. Tedy je to 80 obrazů, které popisují, proč člověk onemocněl, a pomáhají terapeutovi zjistit, proč se nemoc projevila tak agresivní formou, jako je například ataka RS. Tyto obrazy vycházející z přírodních zákonů čínská medicína používá, protože jimi snadněji dokáže popsat příčiny nemocí na úrovni fyzické, psychické i energetické. Je to také dáno historicky. Dalo by se hodně zjednodušeně říci, že zatímco klasická medicína používá latinu, které rozumí pouze lékaři, čínská medicína používá obrazy, které terapeutovi čínské medicíny pomáhají na celostní úrovni poskládat většinu toho, co vedlo až k onemocnění pacienta, a zároveň tyto symboly jsou vodítkem, jak pacienta léčit.

Mohl byste uvést nějaké příklady symbolů v čínské medicíně a k nim i vysvětlení, co který symbol znamená z hlediska příčin nemoci?

Například když si terapeut čínské medicíny myslí, že jedním z činitelů, ingrediencí, která přispěla k onemocnění, byl symbolicky jaterní oheň, přeložíme-li to, jedná se obvykle o potlačený vztek. Pokud terapeut řekne, že na pacientovo zdraví měl vliv slabší jaterní vítr, tak se mohlo jednat o nějakou vyčerpanost, přepracovanost, jenomže takových přepracovaností může být mnoho druhů. Když pacient popisuje projevy ataky, tak se nám začne skládat obraz, který potom při osobním rozhovoru zpřesňujeme. Podrobný popis ataky nám dává i vodítko, nač se pacienta ptát, když se ptáme na jeho životní osudy, styl apod. Samozřejmě se ptáme i na aktuální zdravotní stav, na aktuální symptomy RS. Dokreslujeme si obraz měřením pulzu; jak už jsem říkal v čínské medicíně rozeznáváme 18 druhů pulzů, díváme se na jazyk, kde lze poznat pacientovo nitro na energetické úrovni, všímáme si postoj, chůzi, závratě, celkové vzezření – vše dle dávného vyšetřovacího vzorce, který nám předali staří čínští mistři.

Můžete si to představit, jako kdybychom skládali obraz zdraví člověka a používali na to techniku, která se používá na vitrážová okna. Jako kdyby ty úlomky různě velkého a barevného skla byly informace, ze kterých my poskládáme malé i velké příčiny, které vedly k tomu, že člověk onemocněl. A tento obraz nám zároveň také říká, jakým způsobem pacienta léčit.

Je to vlastně taková šachovnice, na kterou my stavíme větší či menší figurky představující vnější i vnitřní příčiny nemoci a jejich kombinace. Ta šachovnice mapuje nejen příčiny nemoci, ale ukazuje také, kde nejprve začít léčbu – opět symbolicky – jak hru s tou nemocí otevřít.

Je mi jasné, že léčba je komplexní a u každého pacienta individuální, nicméně daly by se popsat alespoň některé kroky, které obvykle děláte?

Řeknu-li to trochu expresivně, tak z našeho pohledu je ataka nemoci jako výbuch sopky, který v pacientově organismu zanechal spálenou zemi. Takže já téměř vždy začnu s rekonvalescencí pacienta a začnu různými způsoby v rámci možností čínské medicíny ošetřovat, stabilizovat, posilovat tkáně CNS a periferní nervstvo; v jazyce symbolů čínské medicíny se říká, že voda rodí dřevo a CNS patří k prvku voda a periferní nervstvo patří k prvku dřevo, a těmi symboly vás zase trochu zmatu. Je pravda, že my neumíme spravit ta místa, kde už je tkáň porušená, nejsme kouzelníci, ale můžeme pomoci podpořit regeneraci okolní tkáně, okrsků, které jsou na hranici zánětlivého procesu, jsou jakoby omráčené, otrávené a paralyzované aktivitou okolního procesu, ale při správném nastimulování jsou připraveny převzít řízení poničené oblasti. A jak už jsem říkal, pak už individuálně u každého pacienta jdeme po příčinách, které mohly vést na fyzické, psychické a energetické úrovni k tomu, že člověk onemocněl takhle vážnou chorobou.

Sice jsem trochu zmatená, ale mohl byste například popsat, co v čínské medicíně znamená, když se řekne prvek voda?

Voda je symbolem pro energetické zásoby našeho života, voda je základní prvek, ze kterého všichni pocházíme. Představuje naši adaptabilitu a odolnost vůči systému. Lidé, kteří jsou hodně propojeni s tímto živlem, potřebují stabilitu; není to rigidní konzervatismus, ale spíše vnímání moudrosti předků, potřeba držet linii, navazovat, poučit se z toho, co bylo, dělat to, jako to dělali rodiče, potřebují být pevně zakotvení. Nemají rádi změny; rychlé změny je dokážou úplně zmást, cítí se ztracení a neumějí se s takovými situacemi vyrovnat a s takovým světem zacházet.

A přitom s nadsázkou můžeme říci, že jediná jistota v dnešním světě je změna. Možná, že RS se nyní více objevuje nejen proto, že ji umíme lépe diagnostikovat…

Ano, to může hrát roli.

Prozatím jsme hovořili o tom, jak můžete pomoci člověku po atace RS, ale bez symptomů nemoci. Můžete pomoci i tomu, který už nějaké symptomy má, například pohybový deficit?

Já nebudu léčit pouze ten pohybový deficit. Musím, jak už jsem říkal, nejprve rozumět celé nemoci, příčinám, proč ten člověk onemocněl RS. Pak mohu například použít akupunkturu a napíchat pět bodů na noze a čtyři na ruce, které jsou pro řešení tohoto problému důležité a v literatuře o čínské medicíně je to dobře popsáno. Jenomže proč hovořím opět o tom komplexním přístupu: Kdyby terapeut pouze napíchal těchto devět bodů, může pacientovi pomoci, ale nemusí; nemusí se stát nic, protože ten pacient má tak velký nedostatek energie, že mu jehly samy nepomohou, je třeba dát mu na doplnění energie například navíc byliny.

Pokud to zjednoduším, tak tou bylinkou mu dodáte energii, aby mohl, aby měl sílu se zase hýbat?

Ano. Akupunktura pracuje, upravuje, harmonizuje vlastní energii pacienta, zatímco byliny dodávají tělu výživu na fyzické úrovni a podporují ho i na té úrovni energetické.

Napadá mě, zda byste se tou léčbou dobře nedoplňovali s tím, co dovede fyzioterapeut.

Určitě; pokud bychom tomu byli oba otevření. Já mohu podpořit léčbu akupunkturou, a například kdyby pacient trpěl nějakým spasmem, fyzioterapeut mu pomůže po svém, a já mohu zase pomoci fyzioterapeutovi, a hlavně pacientovi, s uvolňováním. Jinak si myslím, že pokud budeme pracovat souběžně, každý na svém a cílem bude pomoci tomu člověku se opět hýbat, ani o tom nemusíme moc diskutovat; stačí, když si každý udělá dobře to své.

Další věc, která pacienty trápí, je inkontinence. Můžete pomoci i zde?

Víte, ono je to pořád o tom, že musím té nemoci rozumět. A nemohu začínat z mého pohledu od prostředka. Takže nejprve musím podpořit CNS a nervové periferie; jak už jsem říkal, z pohledu symbolů musím do té spálené země opět dolít vodu, a pak mohu ošetřit, co je třeba. U někoho to bude ztracená nebo zamčená energie, u jiného je třeba léčit právě tu inkontinenci, která například patří k prvku „vodě“ a k tomu použiji zase jiné bylinky a jinam akupunkturu.

Protože jste říkal, že tradiční čínská medicína léčí na úrovni fyzické, psychické i energetické, nemohu se nezeptat, zda můžete pomoci i pacientům s RS, kteří mají deprese?

Nejprve musím zjistit, zda byl ten člověk subdepresivní nebo depresivní už před nemocí nebo zda je to reakce na tu nemoc. A to mi nejspíše řekne on nebo jeho příbuzní. Když řeknou: „Víte, byl to veselý člověk, ale pak dostal tu nemoc a začal se bát a začal mít deprese.“ Je-li deprese opravdu důsledek té nemoci, pak je asi nejlepší nejprve ošetřit jeho tělo po fyzické stránce, aby se zase cítil lépe; to by mohlo pomoci. A pak mohu uvažovat o nějaké další terapii. Jinak se ale musím postavit k člověku, který byl vyčerpaný a stresovaný už před nemocí, protože se například snažil být vždy a ve všem perfektní, protože mu už od mala říkali, že to tak musí být, nebo se štval za penězi…

Kdybychom měli říci, co se stane v ideálním případě, když se všechny nánosy, které nás vyvádějí z rovnováhy, odhrnou, vyčistí a naše tělo, mysl i duše se posílí, co se může stát pak?

Když se tohle všechno podaří, a já už jsem to ve své práci zažil mnohokrát u lidí s různými potížemi, ten člověk se vrátí ke své původní rovnováze i zdraví, a také, a já tomu věřím, probudí i v sobě vnitřního lékaře, který cítí, co je pro jeho tělo, mysl a duši nejlepší.

Doporučené články


Sdílet článek

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
jedna plus osm =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím