teva - logo

poradna sociální pomoci > Očekáváme narození dítěte > Dávka otcovské poporodní péče

Očekáváme narození dítěte

Dávka otcovské poporodní péče

Aktualizováno:

K jaké životní situaci se tato dávka vztahuje?

Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) je novou krátkodobou dávkou ze systému nemocenského pojištění, která vstoupila v platnost od 1. 2. 2018. Jedná se o legislativní opatření, které směřuje k prohloubení péče o děti.

Kdo má nárok na otcovskou?

Na otcovskou má nárok zaměstnanec (pojištěnec), který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo zaměstnanec (muž nebo žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je účast na pojištění po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. Nárok má i zahraniční zaměstnanec, jestliže je účasten nemocenského pojištění aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

Jaká jsou kritéria pro čerpání otcovské a jak dlouho ji lze čerpat?

Nástup na otcovskou je možný v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Otcovská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče. V tomto případě se péče o více těchto dětí považuje za péči o jedno dítě. Podpůrčí doba (doba, po kterou je dávka vyplácena) u otcovské činí 1 týden bez možnosti přerušení a začíná nástupem na otcovskou. Nástup nastává dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Jestliže však je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do takového zařízení. Obdobně se postupuje v případě, pokud rodiče o dítě přestali pečovat a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.

Jaká je výše otcovské?

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaný v rozhodném období (období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnanec nastoupil na otcovskou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na denní vyměřovací základ.

Jak lze o otcovskou požádat?

Nárok se uplatňuje na tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“. Tento tiskopis je možno stáhnout z webových stránek České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo získat na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Žádost o otcovskou zaměstnanci podávají stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění prostřednictvím zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji uplatňují přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
osm plus devět =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím