teva - logo

poradna sociální pomoci > Osoba se zdravotním postižením > příspěvek na mobilitu

Osoba se zdravotním postižením

příspěvek na mobilitu

Aktualizováno:

K jaké životní situaci se tato dávka vztahuje?
Příspěvek na mobilitu je opakující se (měsíční) nároková dávka určená osobám se zdravotním postižením ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování. Je zaměřena na snížení cestovních nákladů při pravidelném dojíždění osoby se zdravotním postižením.

Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu?
Na příspěvek na mobilitu má nárok osoba starší jednoho roku, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením II. či III. stupně (průkaz ZTP nebo ZTP/P) a která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (podmínky musí být splněny kumulativně po celý kalendářní měsíc).

Jak se postupuje v případě umístění osoby do pobytové služby?
Při využívání pobytových sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavním je možné příspěvek na mobilitu přiznat z důvodů hodných zvláštního zřetele na základě individuálního posouzení příslušného kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce České republiky. Nezbytné je samozřejmě paralelní splnění i ostatních podmínek pro přiznání příspěvku.

Jakým způsobem osoba prokazuje, že se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje za úhradu?
Splnění této podmínky žadatel prokazuje čestným prohlášením, které je součástí žádosti o příspěvek na mobilitu.

Jaká je výše příspěvku na mobilitu?
Výše příspěvku na mobilitu činí 550 Kč za kalendářní měsíc a vyplácí se zpětně (do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží). Žádost o příspěvek na mobilitu obsahuje i určení četnosti výplaty dávky – měsíčně či splátkou vždy za tři kalendářní měsíce.

Kde je možné o příspěvek na mobilitu požádat a jaké doklady k podání potřebuji?
Řízení o příspěvku na mobilitu se zahajuje na základě podané žádosti (tiskopis Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého bydliště žadatele. Nezbytnou součástí je kromě žádosti o příspěvek na mobilitu i předložení průkazu totožnosti. Není-li žadatel ještě držitelem průkazu označeného symbolem ZTP či ZTP/P ani dosud o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením nepožádal, současně s podáním žádosti o příspěvek na mobilitu je nutné podat i žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením.

Kam se mohu obrátit, pokud nesouhlasím se zamítnutím příspěvku na mobilitu?
Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o příspěvek na mobilitu či jeho odejmutí můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadu, který o dávce rozhodl.

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
dva plus sedm =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím