teva - logo

poradna sociální pomoci > Lázeňská léčebně-rehabilitační péče a diagnóza RS > lázeňská léčebně rehabilitační péče

Lázeňská léčebně-rehabilitační péče a diagnóza RS

lázeňská léčebně rehabilitační péče

Aktualizováno:

Ze strany lékaře mi byly na diagnózu RS doporučeny lázně. Jak je to s jejich hrazením?
Podle § 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, existují dvě základní formy lázeňské léčebně rehabilitační péče. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou (léčení, ubytování i celodenní stavování). Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro komplexní péči. Hrazenými službami ze strany zdravotní pojišťovny jsou v tomto případě pouze vyšetření a léčení, pojištěnec si hradí ubytování, stravování a dopravu.

Jaký postup vede k možnosti čerpání lázeňské péče prostřednictvím zdravotní pojišťovny?
Komplexní i příspěvková forma lázeňské léčebně rehabilitační péče je poskytována na základě návrhu na lázeňskou péči vystaveného praktickým lékařem na základě doporučení odborného lékaře či ošetřujícího lékaře při hospitalizaci (s navržením typu lázeňské péče i místa vhodného pro léčbu daného onemocnění). Návrh schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny pacienta. V případě schválení komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče zasílá zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo přijímací kanceláři příslušných lázní, které v důsledku pojišťovna určuje sama (při výběru zohledňuje jejich vzdálenost od místa bydliště, revizní lékař může přihlédnout i k požadavkům pacienta). Lázně následně pacienta předvolají nejpozději 5 dnů přede dnem nástupem k pobytu (lázeňského léčení) a sdělí mu všechny nezbytné informace (co je třeba si vzít s sebou, možné způsoby dopravy, kde a jak se v lázních hlásit aj.). Komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči čerpá pacient v době pracovní neschopnosti. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta (pacient si může vybrat z lázeňských zařízení, s nimiž má jeho zdravotní pojišťovna uzavřenou smlouvu). Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči, může pacient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

Jaká je délka pobytu lázeňské léčebně rehabilitační péče u diagnózy RS?
Délku pobytu určuje Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči (příloha č. 5 k Zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) – zvlášť pro dospělé a zvlášť pro děti a dorost. U roztroušené sklerózy a jiných demyelinizačních onemocnění v remisi je délka základního léčebného pobytu pro komplexní péči stanovena na 28 dnů s možností prodloužení. Je-li lázeňský pobyt poskytován jako opakovaný (1x v průběhu 24 měsíců), činí délka pobytu 28 dnů u komplexní péče a 14 nebo 21 dnů u příspěvkové formy péče. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje, je dle přílohy k Vyhlášce č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Existují nějaká doporučená lázeňská místa pro diagnózu RS?
Ano, jedná se o lázeňská místa: Buchlovice, Hodonín, Jáchymov, Janské Lázně, Karlovy Vary, Karviná, Klimkovice, Kostelec u Zlína, Lednice, Luhačovice, Ostrožská Nová Ves, Slatinice, Teplice, Velké Losiny a Vráž s omezením aplikace peloidu (peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teploléčba s teplotou max. 29°C)..

Existuje nějaký důvod, pro který může být lázeňská léčebně rehabilitační péče pacientovi s RS zamítnuta?
Ano, kontraindikací pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči jsou všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu. U diagnózy RS je kontraindikací pokročilý ireverzibilní motorický deficit s plegiemi, výrazná ataxie, stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.

Existuje nějaké časové omezení (lhůta), do kdy je třeba nastoupit do lázní?
Ano. Časový limit pro nástup na lázeňskou léčebně rehabilitační péči je dán platností návrhu a počítá se od doby vystavení návrhu. U komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče je pojištěnec (pacient) v I. pořadí naléhavosti k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do 1 měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče (překlad z nemocničního lůžka na lůžko v lázeňském zařízení). V II. pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do 3 měsíců, děti a dorost do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu. U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do 6 měsíců od data vystavení návrhu. Další limit se týká případného opakovaného pobytu (je-li u dané indikace možný), kdy je v Indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči např. stanoveno, že pacient musí léčení nastoupit do určitého počtu měsíců od začátku základního pobytu. Poslední časové omezení se týká přímo jednotlivých indikací v Indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, kdy je stanoven limit pro nástup lázeňské léčby (např. v přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace).

Mohu uplatnit nějaký opravný prostředek proti zamítnutí návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči?
Ano. Revizní lékař zdravotní pojišťovny v návrhu na lázeňskou péči posuzuje oprávněnost nároku na úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění podle podmínek stanovených platnou legislativou. Pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny léčebný návrh neschválí, vydá rozhodnutí, v němž uvede věcné zdůvodnění zamítnutí návrhu včetně poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Rozhodnutí se doručuje žadateli (pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci) do vlastních rukou a rovněž se zasílá na vědomí lékaři, prostřednictvím kterého byla žádost (návrh) podána. Odvolání podává řediteli odboru zdravotní péče regionální pobočky zdravotní pojišťovny, u které je žadatel registrován, pojištěnec sám, případně lékař, který lázeňský návrh vystavil. Revizní lékař může též v odůvodněných případech místo navrhované komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče schválit úhradu příspěvkové formy lázeňské léčebně rehabilitační péče, u které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá zdravotní péče, ale pacient si sám hradí ubytování, stravování a dopravu. Odvolání může pacient (pojištěnec) podat jak proti zamítnutí návrhu lázeňské léčebně rehabilitační péče, tak proti změně navrhované komplexní péče na příspěvkovou. V odvolání je vhodné popsat, v čem s rozhodnutím revizního lékaře pacient nesouhlasí včetně doložení důkladnějšího lékařského odůvodnění návrhu či nového zdravotního posudku. 

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
jedna plus tři =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím