Rodina a já

Právě zde se budeme dotýkat našich vztahů – jak se nám daří a proč se nám nedaří si rozumět. Jak to, co děláme ve vztahu k druhým, správně zopakovat, a to, v čem se nám nedaří, udělat jinak.