poradna sociální pomoci > Lázeňská léčebně-rehabilitační péče a diagnóza RS > legislativní ukotvení problematiky

Lázeňská léčebně-rehabilitační péče a diagnóza RS

legislativní ukotvení problematiky

Aktualizováno: 28.02.2016

    • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
    • Vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče