poradna sociální pomoci > Péče o osobu se zdravotním postižením závislou na pomoci jiné fyzické osoby > legislativní ukotvení problematiky

Péče o osobu se zdravotním postižením závislou na pomoci jiné fyzické osoby

legislativní ukotvení problematiky

Aktualizováno: 08.10.2017

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
  • Zákon č. 189/2016 Sb., kterým se mění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)