poradna sociální pomoci > Péče o osobu se zdravotním postižením závislou na pomoci jiné fyzické osoby > legislativní ukotvení problematiky

Péče o osobu se zdravotním postižením závislou na pomoci jiné fyzické osoby

legislativní ukotvení problematiky

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách