poradna sociální pomoci > Očekáváme narození dítěte > legislativní ukotvení problematiky

Očekáváme narození dítěte

legislativní ukotvení problematiky

Aktualizováno: 08.10.2017

  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce