poradna sociální pomoci > Sociální zabezpečení > legislativní ukotvení problematiky

Sociální zabezpečení

legislativní ukotvení problematiky

Aktualizováno: 28.02.2016

  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
  • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi