teva - logo

poradna sociální pomoci > Očekáváme narození dítěte > porodné

Očekáváme narození dítěte

porodné

Aktualizováno: 28.02.2016

Očekáváme v brzké době přírůstek do rodiny; za jakých podmínek mohu požádat o porodné?
Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině v předchozím kalendářním čtvrtletí součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Porodným se tedy rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.

Co znamená, že nárok na porodné je podmíněn výší příjmu rodiny?
Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny (např. u dítěte narozeného v červnu se počítají příjmy za měsíce leden, únor a březen). Jestliže celkové příjmy rodiny tuto hranici překročí, pak nárok na porodné nevzniká. Do rozhodného příjmu rodiny, ve které se dítě narodilo, se započítávají veškeré příjmy rodiny, avšak s výjimkou rodičovského příspěvku a přídavku na dítě.

Jaká je výše porodného?
Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě a 10 000 Kč na druhé živě narozené dítě. Porodné se vyplácí jednorázově.

Kde je možné o porodné zažádat a jaké doklady k podání žádosti potřebuji?
Žádost o porodné se podává na předepsaném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu. Nezbytnou součástí je kromě samotné žádosti i předložení průkazu totožnosti, rodného listu dítěte a v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů i rozhodnutí příslušného orgánu.

Jakým způsobem mám pro účely žádosti o porodné doložit příjem svůj a své rodiny?
V souvislosti s testováním finančních příjmů rodiny je podle konkrétní situace nezbytné vyplnit nejen formulář žádost o porodné, ale i doklad o výši čtvrtletního příjmu, případně doklad o výživném poskytovaném společně s posuzovanou osobou. . Tyto formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení, případně elektronickému podání, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Může být porodné přiznáno i jiné osobě než matce dítěte?
Ano. Jestliže žena, která dítě nebo děti porodila, zemřela, a ke dni porodu splnila podmínky pro nárok na porodné, má nárok na porodné rovněž otec prvního nebo druhého živě narozeného dítěte. Nárok na porodné má také osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Nárok vzniká dnem převzetí dítěte do trvalé péče (den právní moci rozhodnutí o převzetí). Podmínkou je, že rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje 2,7násobek životního minima rodiny.

Kam se mohu obrátit, pokud nesouhlasím se zamítnutím nebo odejmutím porodného?
Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky lze podat odvolání do 15 dnů od doručení k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadu, který o dávce rozhodl. Proti oznámení lze podat písemně námitky do 30 dnů od první výplaty dávky na úřad, který rozhodl.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím