poradna sociální pomoci > Osoba se zdravotním postižením > parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Osoba se zdravotním postižením

parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Aktualizováno: 28.02.2016

Moje pohyblivost je s ohledem na diagnózu RS omezena a jsem odkázán na dopravu osobním automobilem. Mám nárok na parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením?
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je vázán na přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením podle jiného právního předpisu (zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením). Držitelům průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelům průkazu ZTP/P vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (obecní či městský úřad) tzv. parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (parkovací průkaz). Jedná se o speciální označení vozidel a osob podle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (označení 0 7 pro parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou nebo označení 0 2 pro označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou).

Co konkrétně mi parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením umožňuje?
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením opravňuje řidiče motorového vozidla označeného tímto průkazem stát po dobu nezbytně potřebnou s autem na místech, kde je zákaz stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka zákaz vjezdu omezena dodatkovými tabulkami: jen zásobování, mimo zásobování, jen dopravní obsluha a mimo dopravní obsluhy. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou pěší zóna. Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. “

Je nutná fyzická přítomnost osoby, které byl přiznán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, v osobním automobilu, nebo se průkaz a výhody s ním spojené vztahují na osobní automobil?
Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

Vyplývá z přiznání parkovacího průkazu osvobození od poplatku za použití dálnice?
Výhoda osvobození od zpoplatněné pozemní komunikace při jejím užití silničním motorovým vozidlem je vázána na průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP či ZTP/P), nikoliv na parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Podle § 20a odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou v ČR od zpoplatnění pozemní komunikace (za použití dálnice a rychlostní silnice) osvobozena motorová vozidla přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud je držitelem silničního motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. V takovém případě občan dálniční známku neplatí.

Platí parkovací průkaz i mimo Českou republiku?
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydaný v ČR má od 1. 8. 2011 mezinárodní platnost v rámci celé Evropské unie (EU) a také jeho vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech. Výhoda neplacení dálniční známky je však nastavena pouze pro území ČR a v zahraničí mohou existovat odlišné podmínky pro zpoplatnění komunikace. V rámci EU platí parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením především pro parkování, jelikož na ostatních výhodách přenositelných po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly. Je tedy vhodné ověřit si předem a následně respektovat pravidla hostitelské země.

Jaké doklady je pro vyřízení parkovacího průkazu třeba mít s sebou?
Především doklad totožnosti (občanský průkaz), platný průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P), jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm odpovídající současné podobě (pasový formát) a původní označení motorového vozidla (původní parkovací průkaz, pokud ho osoba vlastní). V případě, že ve věci jedná zákonný zástupce či opatrovník, dokládá občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list zdravotně postiženého nezletilého dítěte či rozhodnutí (listinu) o ustanovení opatrovníka.

Jak dlouho trvá vyřízení parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením?
Lhůty nejsou stanoveny, označení je vydáváno (po předložení veškerých dokladů) zpravidla na počkání. 

Může mi být na základě parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením zřízeno vyhrazené parkovací místo v místě mého bydliště?
Tato výhoda není vázána na parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, ale na přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P. Zřizování vyhrazeného parkování je zakotveno v § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jedná se o tzv. zvláštní užívání komunikací (dálnice, silnice a místní komunikace), tedy užívání komunikací jiným způsobem, než pro které jsou obecně určeny. Přestože zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve svém § 67 přiznává právo žádat o vyhrazené parkování všem držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P bez ohledu na povahu jejich zdravotního postižení, žadateli se zdravotním postižením nemusí být vyhověno v případě, pokud existuje objektivní překážka, proč nelze vyhrazené parkování zřídit (zákon přímo zmiňuje možnost vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště na základě žádosti osoby). V tomto případě je poté nutné posuzovat užitečnost vyhrazeného parkoviště pro žadatele a existenci dalších relevantních možností využitelných namísto vyhrazeného parkování. O vyhrazené parkovací místo v místě bydliště lze zažádat na odboru dopravy obce s rozšířenou působností. K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků – např. za povolení ke zřízení, za užívání místa a za vyznačení (namalování místa). Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa (poplatek za vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace). Totožně podle § 4 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, neplatí osoby zdravotně postižené poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa. Žadatel hradí pouze poplatek za vyznačení místa, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho lze dojednat u soukromé firmy.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím