Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás nebo Vašeho blízkého vyskytl nežádoucí účinek na přípravek Copaxone, prosím nahlaste jej na:

MUDr. Petra Kovaříková
tel.: +420 251 007 435
mobil: +420 724 268 294
recepce/záznamník: +420 251 007 111
e-mail: Safety.Czech@teva.cz